skip to Main Content

Datumet för TAJK 2023 är 8-10 december

Inbjudan till TAJK har skickats ut till alla klubbkontakter i de svenska klubbarna och givetvis till våra medlemmar.

Back To Top