skip to Main Content
Gabriel Beck-Friis

Gabriel började träna i Vällingbys dojo under Håkan Karlssons ledning. Med åren har han tagit mer ansvar och instruerar själv idag.

Instruktörer

Mikael Jansson
8 dan Hanshi
Stockholm

Håkan Karlsson
5 dan Renshi
Stockholm

Taidospecifika utbildningar

World Taido Federations (WTF) internationella utbildningar

2017 Yamanashi, Japan

Andra utbildningar

Steg 1-kurs Svenska Taidoförbundet 2021

Andra kampsystem

Grader i Taido

6 till 1 kyu av Håkan Karlsson, 4 dan Renshi

1 Dan 20?? av Mikael Jansson, 7 dan Kyoshi

2 Dan 20?? av Mikael Jansson, 7 dan Kyoshi

Utmärkelser

Silver Shisa 2022
STaFs Shogoråd

Back To Top