skip to Main Content
Stoppa blödningen
Stoppa en livshotande blödning

Vill du lära dig mer praktiskt hur du stoppar en livshotande blödning?

Utbildningen ”Stoppa blödningen” ger dig kunskap om hur du ska agera på bästa sätt vid skador med stora blödningar. Syftet är att uppmuntra åskådare att bli tränade, utrustade och bemyndigade att hjälpa till i en blödande nödsituation innan professionell hjälp anländer då det ofta är vanliga civila människor som oftast är i närheten före blåljuspersonal.

Utbildningen syftar till att öka förmågan att agera för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren kan identifiera livshotande blödning samt utföra adekvata åtgärder för att kontrollera denna.

Stockholms Taidoförening har licensierade instruktörer som håller denna kurs för skolor, företag och föreningar.

Efter genomförd kurs kommer deltagaren att kunna:

  • Beskriva betydelsen av första hjälpen vid katastrofal blödning
  • Beskriva åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
  • Namnge traumatisk blödning som en av de vanligaste orsakerna till dödsfall för personer 50 år och yngre.
  • Förklara de grundläggande fysiologiska mekanismerna för cirkulationssvikt vid blödning
  • Tillämpa åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
  • Identifiera en livshotande traumatisk blödning baserat på flöde och volym av blodförlust
  • Tillämpa åtgärder för att stoppa en livshotande traumatisk blödning
Back To Top