skip to Main Content
Explosive Self Defense System
Naturligt och effektivt självförsvar

Explosive Self Defense System, ESDS, är ett självförsvarssystem som bygger på kroppens instinktiva rörelser. Eftersom det är våra instinkter och kroppens reflexer vi utgår ifrån så går det fort att lära sig och kunna använda i en verklig situation. ESDS är konstruerat för att följa nödvärnsrätten!

Har du bestämt sig för att lära dig ett självförsvar så varför inte göra det på kortast möjliga tid och utan en massa nonsens? ESDS är ett självskydd som alla kan lära sig och som fungerar även under mycket kraftig stress.

Stockholms Taidoförening har flerårig vana att undervisa och våra instruktörer har erfarenheter från ett flertal kampsystem. Under de våra kurser går vi bl.a igenom följande moment:

  • Kroppens instinktiva försvarsreaktioner
  • Peripheral Vision
  • Att upptäcka, förebygga samt reagera på angriparens minsta avsikt/rörelse
  • Aktivering av kroppens nerv- och energicentra i realistiskt självförsvar
  • Attityd/Explosivitet

Då vi eftersträvar realism under utbildningen använder vi oss av ett träningssystem som efterliknar verkligheten. Vi tränar i vardagsklädsel/arbetsklädsel, skor m.m. Ni som går kursen kommer också att få känna på den stressen som det innebär att bli utsatt för ett angrepp både verbalt och fysiskt under kontrollerade former. Det är en sak att stå på träning under vänskapliga förhållanden men en helt annan sak när rädslan kommer krypande och reptilhjärna

ESDS är framtaget av Slavo Gozdzik, som är grundare av International Police Defence Tactics Association (IPDTA,) och arbetar med självförsvar och defensiv taktikträning inom polisväsendet. Stockholms Taidoförening har två certifierade instruktörer i ESDS, Mikael Jansson och Håkan Karlsson. Båda är certifierade av IPDTAs chefsinstruktör Slavo Gozdzik.

Kurser
Helgkurser

Vi anordnar helgkurser i ESDS för gemene man i två steg. På kort tid lär ni er att bli mer vaksamma, så att ni kan höja er kapacitet vid ett verbalt och/eller ett fysiskt angrepp. Första steget jobbar vi med att försvara oss med bra händer och kropp, utan tillhyggen eller vapen. Det andra steget jobbar med att försvar sig med och utan tillhyggen mot vapen och liknande. 

Kvällskurser

Vi anordnar också kvällskurser i självförsvar. 4 kvällar á 1,5h. Man kan tycka att detta verkar vara en väldigt kort tid att lära sig ett självskydd på. Med hjälp av stor pedagogisk erfarenhet, samt ett mycket lättlärt system, är det fullt möjligt att på denna tid höja er kapacitet och förmåga att bemöta våldshandlingar.

För mera information om ESDS
Back To Top